Biuro Audytorsko-Rachunkowe specjalizuje się w obsłudze małych i średnich podmiotów gospodarczych. Świadczymy kompleksowe usługi w następującym zakresie:

Księgi rachunkowe
 

punktor

otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności, utworzenie zakładowego planu kont i systemu finansowego,

punktor

bieżące ewidencjonowanie zaszłości gospodarczych,

punktor

ewidencja wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych,

punktor

prowadzenie gospodarki materiałowej, rozliczenie inwentaryzacji i rozliczanie różnic,

punktor

sporządzanie ewidencji i deklaracji dla potrzeb podatku VAT, w tym WNT i WDT,

punktor

sporządzanie i przesyłanie elektronicznie deklaracji do Urzędu Skarbowego i ZUS,

punktor

sporządzanie deklaracji PFRON,

punktor

sporządzanie sprawozdań i deklaracji wymaganych przez GUS, NBP i Urząd Celny,

punktor

sporządzanie sprawozdań finansowych łącznie z deklaracją podatku dochodowego.

Inne usługi
 

punktor

wyprowadzanie zaległości księgowych,

punktor

sprawowanie nadzoru nad prowadzoną księgowością w siedzibie jednostki,

punktor

badanie bilansów.

Podatkowe księgi przychodów i rozchodów
 

punktor

założenie księgi przychodów i rozchodów,

punktor

bieżące ewidencjonowanie zaszłości gospodarczych,

punktor

ewidencja wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych,

punktor

sporządzanie ewidencji i deklaracji dla potrzeb podatku VAT, w tym WNT i WDT.

Ewidencja dla potrzeb ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 

punktor

bieżące ewidencjonowanie zaszłości gospodarczych,

punktor

ewidencja wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych,

punktor

sporządzanie ewidencji i deklaracji dla potrzeb podatku VAT, w tym WNT i WDT.

Obsługa kadrowo-płacowa
 

punktor

prowadzenie akt osobowych,

punktor

sporządzanie umów o pracę i świadectw pracy,

punktor

prowadzenie kartotek urlopowych i wynagrodzeń,

punktor

sporządzanie list płac,

punktor

rozliczanie umów cywilno-prawnych,

punktor

pełna dokumentacja ZUS – sporządzanie deklaracji rozliczeniowych, zgłoszeniowych i wyrejestrowujących, imiennych raportów ubezpieczonych (RMUA),

punktor

sporządzanie deklaracji podatkowych PIT-11.

 

 

 
ABAK Biuro Audytorsko-Rachunkowe Jolanta Berlin Jurek, ul. Dąbrowskiego 1a lok. 114, Szczecin

© 2008 Jarosław Kociuba